Grundskolan äntligen digital…snart…eller…

Skolverket har gått ut med en inriktning kring digitalisering av grundskolan i Sverige. Alla elever i skolan ska inom tre år ha kommit till det stadiet där varje elev har sitt eget digitala verktyg. Jag tycker att det är bra! Äntligen! Samtidigt tänker jag på början av 2000-talet när alla lärare i Sverige skulle utrustas med varsitt digitalt verktyg, ITiS. De lärare som var med om det utvecklingsarbetet och likaså de lärare som utvecklade sig via PIM är kvar i skolan. Ambitionen har varit hög och god i all välmening, men vad har blivit kvar av två så stora försökt till att digitalisera skolan?

 

Vad är det som ska till för att nära 5000 grundskolor, över 985 000 elever och 90 000 lärare ska våga tänka i banor som inte ännu är tänkta. Vad kan jag se för hinder? På den enskilda skolan har rektor en väldigt stor betydelse. Om och om igen så är det rektors inställning till olika utvecklingsarbeten på skolan som lägger ribban för resultatet. För att rektor ska kunna driva på ett utvecklingsarbete så krävs en förståelse och stöd från förvaltning och från politiker. Jag möter ibland företag som arbetar med hela kommuner för att utveckla lärandet och deras erfarenhet säger att de första som ska utbildas är politiker och skolchefer. Vikten av att ha ett stöd i ryggen för rektor som ska driva det på skolan utgörs av hur väl förvaltning och politiker förstår förändringen som krävs. Jag har förmånen att arbeta i en kommun där den förståelsen finns och stödet man kan få är mer än man hinner med att beta av.

 

Hur digital är då rektor? Undersökningar visar att rektor inte behöver vara den mest kunniga och den som har det digitala drivet, men rektor är den som ger resurser till verksamheten i form av tid, mandat, frihet och kompetensutveckling. En rektor måste vara den som har visionen för hur de digitala verktygen ska vara elevernas verktyg. Att som rektor ha visionen att det är skrivmaskiner som ska ersätta papper och penna lägger ribban på utvecklingen av skolan. Om en rektor har visionen att vi står inför något helt nytt och okänt där de digitala verktygen kan stärka, förbättra, utveckla lärandet genom oändliga möjligheter med program och kommunikation. På den skolan kommer de tre kommande åren se ut på ett annat sätt.

 

Sen är det i klassrummet som det ska hända. Vad är det som gör att en lärare tar in och förändrar sitt arbete i klassrummet? Jag tror att det dels måste finns förebild och inspiration för lärare. De ska ha något att sikta mot. Sen måste man känna att det på sikt kan gynna en själva i arbetet, spara tid, få positiv respons mm. Framförallt så behöver lärare få frihet att pröva, våga misslyckas och därigenom känna att man kan påverka och utveckla sig själva och utbildningen för eleverna.

 

Vad behöver eleverna då? Jag tror att eleverna behöver precis som rektor och lärare en frihet med tydliga ramar. Jag  tror att elevernas möjlighet att fantisera ihop hur verktyget kan komma till nytta i lärandet ska uppmuntras så att vi kan bli inspirerade av dem.

 

Många rader om hur vi ska försöka få till digitaliseringen av skolan, nu kommer tåget och vi som skola ska vara ett av loken.

 

Annonser

Vi är så in i bomben bäst!

Att uttrycka sig på det sättet är både kaxigt och lite roligt. Varför är vi så bra då?

I förra veckan fick vi tillbaka skolinspektionens beslut. För andra gången i rad har vi ett beslut som är helt utan anmärkningar. Att lyckas med det är svårt och kräver att det fungerar inom så många områden.

2013 var det 85% av skolorna som fick anmärkningar, 2015 var det 84% av skolorna som fick anmärkningar. Att vara i topp 15% av samtliga skolor i Sverige två gånger i rad, det är wow!  Lycka till med att hitta någon som gjort den prestationen!

Inspektörerna berättade att det unisona svaret från eleverna på frågan om varför man ska gå på Matteusskolan var lärarna. Inspektörerna förmedlade precis samma intryck från att ha suttit med på lektioner. Jag kan bara hålla med och säga att Matteusskolan är fylld med medarbetare som verkligen ser, utmanar och utvecklar eleverna. Stoltare går inte att vara!

Inspektionen 2016

Gör om, pröva och utvärdera.

Att alltid utvärdera och anpassa och pröva nytt är viktigt. Tänk den dagen man prövar något nytt som helt plötsligt ger så positiva effekter som kan skaka om hela utbildningsväsendet. Min ambition är att det vi gör på Matteusskolan ska påverka elever, inte bara där, till att bli en bättre variant av oss själva. Det är framtidens samhällsmedborgare som vi har förmånen att forma.

 

Det område som vi på skolan kikat närmast på just nu är skolledningen. För några år sedan formade vi en skolledning med en rektor och tre biträdande rektorer. Där var och en har specifika ansvarsområden i ett F-9 perspektiv. Den ledningen skapades efter att vi fick hjälp med kartläggning och intervjuer via ett gäng organisationsforskarstudenter. Tanken var också att locka de bästa biträdande rektorerna utifrån hens intressen och drivkrafter för att arbeta i skolledningen t.ex. pedagogiska frågor, elevhälsa, HR-frågor.

 

Nu har vi på Matteusskolan fått ett tillfälle att tillsammans utvärdera och fundera hur har den här ledningsorganisationen fungerat och hur vill vi organisera oss framöver, för att supporta det viktiga arbetet som var och en av de som arbetar på Matteusskolan genomför. Hur kan en skolledning stötta lärandet och utveckla eleverna vidare? Det låg till grunden tillsammans med att först så hittade Marzyeh en ny utmaning efter jullovet och nu väljer Shaju att prövat ett nytt steg i livet och kommer efter påsklovet att tacka för sig på skolan.

 

Den nya ledningsorganisationen som vi formulerat och som jag presenterat för kollegiet under den här och förra veckan bygger på att skolan leds av en rektor, två biträdande rektorer och en administrativ chef. En av de viktigaste erfarenheterna från hösten haltande skolledning har varit att även om vi var få i skolledningen och blev vi effektivare genom att färre personer är med i diskussioner som berör det dagliga arbetet. Tanken är också att renodla de biträdande rektorernas roll till att handla om pedagogik och arbetslag som arbetar med den pedagogiska verksamheten. Min roll som rektor blir att hålla i elevhälsan och omvärldsbevakningen. Det sistnämnda är inte bara mitt arbete, det är min hobby och min passion. För att inte bli för få i arbetet med den större riktningen och visionen på skolan förstärker vi istället arbetslagsledarens roll i ledningsgruppen och vi tillsammans kommer att arbeta med de stora penseldragen. För mig är det också viktigt att få ut beslut och ansvar så nära händelserna som möjligt. Självgående arbetslag med mandat och mod att driva på sitt arbete inom givna ramar är målet.

 

Arbetet för den administrativa chefen blir att säkra de rutiner och processer som är så viktiga för vårt arbete. Att driva det arbetet och förbättra den externa kommunikationen kommer att vara ett prioriterat område.

 

Nu börjar vi rekryteringen.. Inte än , men snart är vi färdig med annonsen och då hoppas jag att du eller någon ledare som du ser upp till och känner söker någon av de tjänsterna.

Hur är det (jäm)ställt?

Internationella kvinnodagen idag.

 

Nyhetsflödet är fyllt med uppföljningar och statistik hur vi har det med jämställdheten i landet och i världen. Jag har länge intresserat mig för frågor som har med genus och normkritiskt förhållningssätt att göra. Jag har lagt märke till att sportnyheterna tänkt igenom hur de uttrycker sig. Numer kan du inte höra att man pratar om fotboll och damfotboll, båda har fått samma status och kallas fotboll. Det är viktigt i alla situationer att analysera och fundera hur var och en uttrycker sig. Ett exempel från forskning i skolan är att när pojkar lämnar in ett arbete med kanske lite fattig text och bara några få rader så får de beröm. När flickor lämnar in långa arbeten så får de oftast ett nytt uppdrag. Förväntningarna på flickorna blir därmed högre, stressnivån hos flickorna blir högre och pojkarna lär sig att de presterat tillräckligt.

 

I veckan föddes nationens nya prins och just på den kanalen så hann de inte riktigt tänka igenom hur de ska uttrycka sig, enligt min mening. Reportern pratade om att nu väntade vi på svaret på den viktigaste fråga; om det är en pojke eller flicka?!? Jag tycker nog att den viktigaste frågan är om moder och barnet mår bra. När prinsen sen presenterade att det blev en pojke så jublades det bland journalister, de manliga journalisterna. Vi lever i ett hyfsat jämställt land, men hur är det med värderingarna hos oss som medborgare.

 

Något positivt som avslutning. Förra veckan presenterades en nyhet om att lönerna för kvinnliga kommunchefer och ordföranden för kommunstyrelser gått förbi lönerna för männen. Äntligen! Nu är det kvinnornas tur att i 150 år tjäna mer pengar så att vi kan hamna i balans efter det.

 

Tre veckor till påsk. Solen visar sig idag.

Tilltro till förmågor

Januari och februari redan avverkade. När ett läsår sätter igång under hösten så ser man ofta hur mycket tid det är innan det här läsåret är slut och jag lägger ambitionen väldigt högt i vad vi på skolan kommer att hinna med och vad vi kommer att utveckla. Jag är inte ensam om det eftersom det är en klar känsla som ligger i kulturen på Matteusskolan. Det är bra att vi har höga förväntningar på oss själva och eleverna. Baksidan kan bli om man inte lever upp till sina egna förväntningar och därmed skapar det stress. Det är en konst att handskas med den stressen. Många lärare lever med sina elever och sin undervisning 24 timmar om dygnet. Även om man inte har det 24 timmar om dygnen så finns det ingen eller ytterst få lärare som bara ägnar arbetet 8-9 timmar per dag.

 

Elever gör rätt om de kan, alla gör rätt om de kan. Det finns en önskan av att vara en god elev eller kollega, men att det finns saker i miljön eller i hens förutsättningar som gör att hen inte kan hantera situationen. Att tänka sig att så inte är fallet skulle då vara att tänka sig att en del elever och kollegor gör saker för att vara elaka, eller för att det inte vill göra ett gott jobb. I veckan presenterades en undersökning där rektorer jämfördes med specialpedagogers syn i just ovan beskrivna. Resultatet var att specialpedagogerna ser bekymmer i miljön runt eleverna mycket mer än rektorer, som mycket lättare lägger felet hos den enskilde eleven. Hur resterande kollegium i skolan resonerar förtäljer inte den här undersökningen. Jag blev i alla fall stolt över att jag känner igen synen hos våra specialpedagoger, alla oavsett uppdrag och verksamhet som man arbetar i.

 

Sportlovet är här och veckan innebär att jag hinner arbeta ikapp lite, och hinner förkovra mig i någon av de intressanta böcker som jag har liggandes hemma. Just nu är jag försjunken i OBM (Organizational Behavior Management). Att titta på beteenden på en arbetsplats och, precis som för eleverna, försöka hitta och skapa förändringar i miljö och förutsättningar för att därigenom utveckla skolan.

 

Kommande vecka är det fullt hus på skolan då vi har besök från alla våra partners inom Erasmus+. Ser väldigt mycket fram emot att träffa våra vänner igen och den här gången tillsammans med elever från deras skolor.

 

Med önskan om ett soligt lov som ligger framför alla.

 

/Jan

Återvändande

Efter en lång paus i bloggandet så kommer här en nystart. Att arbeta i skolans värld är otroligt spännande och givande, ibland finns det dock arbetsperioder som sliter extra på en. Jag ser att det är många kollegor på skolan som lite håller näsa över vattenytan för att ta sig till sportlovet. Även om alla inte har ledighet så innebär det en liten paus och återhämtande. Jag möter dagligen så många av oss som arbetar på Matteusskolan som har en fantastisk förmåga att blicka framåt och se hur det ljusnar med åtgärder eller med våren. Att arbeta med barn och ungdomar kräver mest av allt att man bygger relationer och att man upprätthåller dem. Det är genom goda relationer med eleverna som vi kan uppmärksamma och få information om hur hen har det i skolan och hemma.

I veckan hade vi personalkonferens med två viktigt ämnen. Dels så fick vi en genomgång om hur vi kan uppmärksamma barn och ungdomar som blir utsatta för misshandel, både fysisk och psykisk. Sen gick Helen igenom lite av den satsning kring HBTQI som vi gjort i biblioteket. Båda insatserna handlar verkligen om relationer, god relationer till eleverna, och hur vi kan stötta dem att få växa upp och vara sig själva.

Nu har vi avslutat inspektionen av skolan och grundsärskolan. Jag ser fram emot resultatet som kan hjälpa oss vidare i vår utveckling. En sak som jag fick till mig är att eleverna så tydligt uttryckt att lärarna är det bästa med Matteusskolan! Det är otroligt glädjande. Det var också roligt att se hur inspektören kommer från lektionsbesök och är helt strålande lyrisk över vad hen precis sett och deltagit i.

Jag ser fram emot kommande vecka. Veckan innan lovet brukar innebär lite mer oro bland eleverna men också ett slags lugn för alla ser hur sportlovet rusar mot en.

Förmågan att ta hand om sig själv på ett långsiktigt hållbart sätt

Nu är skolvalet gjort och det vi kan se är att vi har fått fler förstahandssökningar än någonsin. Det tycker jag ger verksamheten ett gott betyg och det är en lång, komplicerad process för att lägga pusslet för hela Norrmalm. Skolledningarna i samarbete mellan de kommunala skolorna har under flertalet dagar arbetat med att få till en bra gemensam lösning och platserbjudanden har blivit utskickade.

Jag vill också passa på att välkomna Shaju Kohinoor som den fjärde länken i skolledningen. Vi har under nästan ett år varit en kort, och det har givetvis haft effekter i verksamheten när det gäller stöd till medarbetare och utvecklingsområden som vi vill arbeta med. Shaju har under våren tid för att sätta sig in i verksamheten och se till att träffa elever, medarbetare och arbetslag för att skapa sig en bild av verksamheten.

För några veckor sedan kom politikerna ut med en uppgörelse kring skolan. Uppgörelsen innebär att betygsåldern behålls till åk 6, men att det på 100 skolor i Sverige ska genomföras ett försök med betyg från åk 4. Min spontana tanke, utan att veta alla förutsättningar, är att Matteusskolan är en F-9 skola där vi följer upp eleverna och har bra koll på hur utvecklingen mot kunskapskraven och de sociala målen fungerar. Jag har också uppfattningen att vi är bra på att återkoppla till föräldrarna för att i ett gott samarbete skapa förutsättningar för lärande.

Andra delar i den politiska överenskommelsen är att det ska utformas läsmål för åk 1, vet ännu inte i vilken form, och nationella proven i SO och NO i åk 6 blir delar i skolverkets provbank, där man hittar exempeluppgifter till alla ämnen och åldrar. Provbanken kan man som lärare få tillgång till genom att ansöka om inloggning hos mig. Det är också sagt att det ska utredas vidare om proven bör digitaliseras, alternativt att det blir central rättning av nationella prov.  Redan nu under våren så kommer vi välja att inte göra de nationella proven i åk 6 i SO och NO.

Området inom ”Vingar som bär” som jag ska presentera den här veckan är Stresshantering

Matteusskolan vill skicka med eleverna förmågan att ta hand om sig själv på ett långsiktigt hållbart sätt. De ska kunna sätta gränser gentemot både utifrån och inifrån kommande krav. De ska också ha förmågan att uppfatta och läsa av signaler från kroppen. Läroplanen säger:

”Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling. … hälso- och livsstilsfrågor ska uppmärksammas.” (Lgr11)

Den forskning som vi har kikat på är bland annat Yvonne Terjestams forskning om mindfulness i skolan, se artikel kring hennes forskning http://lnu.se/forskning/popularvetenskapligt/mindfulness-i-skolan . Vi har också läst om KASAM, känslan av sammanhang, Antonovskys teorier.

Det vi ser idag som goda exempel är kring massage i klassrummet. Att arbeta med vana 7 som handlar om att i fyra perspektiv se till att ta hand om sig själva. Lika viktigt är den lektionsrutin som vi arbetat med och beslutat för start och avslut av lektionen. Även viktigt att ha målet i sikte och få eleverna att förstå var de är på väg och varför.

Igår hade vi studiedag med övningar kring drama, levande verkstad och sju goda vanor. Alla dessa delar är något som ska finnas i hela verksamheten och är verktyg för att ge elever ”Vinga som bär- för framtiden”.

Jag hoppas att du gör dig en bra vecka!

Mvh

Jan

Förmågan att kommunicera medvetet och med hänsyn till mottagaren.

Förra veckan hade vi två välbesökta informationskvällar för föräldrar och elever som är intresserade av att börja på Matteus till hösten. De medarbetare och elever som var med gjorde att otroligt gott intryck och jag har fått väldigt mycket positiv respons av besökarna kring bemötande, tankar och hur man tog hand om besökarna.

 

Igår hade vi förmånen att få en föreläsning av Fredric Cho om Kina – det du behöver veta om världens snabbaste växande ekonomi. Det är otroligt viktigt med omvärldsbevakning och att få nya perspektiv som kan rubba ens mentala kartor.

 

I veckan kom nya numret ut av utbildningsförvaltningens personaltidning, LÄRA ut. Jag hoppas att alla tar del av det som presenteras och sker i förvaltningen. Jag tycker att det är ett gott tillfälle till omvärldsbevakning. Senaste numret lyfter bland annat Susanne Kjällanders forskning om lärande i digitala miljöer. En längre presentation och lite länkar hittar du på pedagogstockholm http://bit.ly/1y665sq. Den andra som jag vill tipsa om är reportaget från Rålambshovsskolan. Där beskriver de arbetat för att öka lärandet hos eleverna. De beskriver bland annat en modell för elevledda utvecklingssamtal som vi kanske kan lära oss något utav.

 

Den här veckan tänker jag presentera hur vi arbetar med nästa område inom ”Vingar som bär” – Kommunikation

 

Matteusskolan vill skicka med eleverna förmågan att skapa och vidmakthålla goda relationer. De ska kunna kommunicera medvetet och med hänsyn till mottagaren. De ska utveckla förmågan att lyssna och kunna säkerställa att budskapet nått fram. Läroplanen säger

 


”Läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel.” (Lgr11)

 

Vi har kikat på forskning kring kommunikation och grupprocesser. Jag har lite artiklar och böcker på ämnet ”shared mental models”. Men vi har också fördjupat oss i:

Susan Wheelans modell för grupputveckling http://www.skillnad.se/index.932—1.html,

Modellen för Klart ledarskap http://www.tailwind.se/?page_id=14

Och utifrån Ledaren i mig kring aktivt lyssnande http://www.hanterakonflikter.se/konfliktskolan/aktivt-lyssnande/

och empatiskt lyssnande http://www.edu.fi/gymnastik_kvalitet_emotionella_lyssna_empatiskt

 

Det vi idag ser som goda exempel på arbetet med kommunikation är att arbeta med drama i ämnen och som metod. Vi ska träna eleverna att uttrycka sig och förhålla sig till andras uttryck. Att i alla ämnen använda sig av estetiska uttrycksformer ger eleverna fler möjligheter att fördjupa och befästa sina kunskaper. Att träna eleverna i att uttrycka sig är en av de viktigaste förmågorna vi kan ge eleverna för att de ska ha vingar som bär för framtiden.

 

Önskar er en bra vecka!

Mvh

Jan

Förmågan att sätta sig själv i rörelse – motivation

Snön vräker ner och idag var det, enligt radion, väldigt besvärligt i trafiken. Nu har vi fått den vintern vi inte fick innan jul. För egen del så kan det gärna bli vår nu. Den här veckan har vi informationskväll för blivande förskoleklassföräldrar på onsdag 18:30 och för de som är nyfikna på åk 4-7 på torsdag 18:30. vår plan är att starta tre förskoleklasser till hösten och sen i mån av plats fylla på årskurserna 4-7. Dock börjar det bli väldigt fullt och trycket är stort.

På tal om vår så är det säsongen för nationella prov. Vi har kört igång nu! Den här perioden kräver inte bara mer utav de eleverna som ska genomföra proven. Det påverkar alla elever genom att lärare måste vakta, lärare måste hinna bedöma och analysera resultaten. Som det ser ut så är det för åk 6 och 9 nationella prov i SO, NO, Ma, Sv, En. För eleverna i åk 3 är det prov i Ma och Sv. Varje ämne i sin tur innehåller flertal delprov, varav några är muntliga, andra är tidsbestämda så att alla elever i Sverige genomför det samtidigt. Jag tycker att de är tveeggat med alla dessa prov. Uppgifterna i proven är oftast bra, där eleverna får resonera och testa sina förmågor. Samtidigt så är det verkligen en säsong som hackar upp precis allt annat. Som lärare är det svårt att samtidigt som proven genomförs ha andra planeringar som går parallellt med tunga bedömningsdelar. Vi får se vad våra politiker hittar på, men jag tror att det vore mer samhällsnyttigt att använda resurserna till att utbilda och utveckla professionen.

På skolan har vi under de senaste åren försökt formera oss i och diskutera någon slags gemensam grund i de värden och det synsätt som  skolan ska stå för. Vi arbetade igenom läroplanens grundläggande kapitel och försöker hitta det som vi tycker är kärnan i det vi gör. Vi arbetade oss igenom för att hitta en gemensam vision, en bild som vi ska ha när oss, det är vad vi vill med skolan i ett större perspektiv. Att vi kom fram till att ”Vingar som bär” ska vara den devis som finns med oss markerar att vi vill mer med eleverna än bara ge dem möjligheter att ta nästa steg mot gymnasiet. Under det här läsåret arbetar vi med att förtydliga vad vi sätter in i vår vision. Jag tänker att jag under våren ska sammanfatta lite av det arbete som grupperna gör och samtidigt vill jag gärna få din respons på arbetet. Idag börjar jag med Motivation.

En av de förmågor som vi tror är viktiga att ha med sig in i framtiden är att handskas med sin motivation. Matteusskolan vill skicka med eleverna förmågan sätta sig själv i rörelse. De ska kunna hitta sin inre motivation för definierade uppgifter och sätta egna mål. De ska också få med sig verktyg för att hitta motivationen när den är tappad. Läroplanen säger

”Skolan ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.” (Lgr11)

Vi har undersökt vad det finns för forskning kopplat till motivation och bland annat tittat på SDT (Self-Determination Therory) http://bit.ly/1ytiDuN  och på formativ bedömning.

”When significant adults – most notably, teachers and parents -are involved with students in an autonomy-supportive way, the students will be more likely to retain their natural curiosity (their intrinsic motivation for learning) and to develop autonomous forms of self-regulation through the process of internalization and integration.” (Deci, Vallerand, Pelletier och Ryan 1991)

Det vi idag ser som goda exempel på arbetet med motivation är att arbeta med formativ bedömning i ämnena. Vi ska  träna eleverna i att ha slutet i sikta, att sätta upp mål och vägen mot målen. Det handlar också om att träna eleverna i att göra aktiva val och se möjligheter i vägen fram. Ett gott exempel är också arbetet med elevledda utvecklingssamtal.

Ska avsluta med två tips från föräldrar och lärare som handlar dels appar och sen tipsbank för anpassningar för lärande och utbildning –  www.skolappar.nu och http://bit.ly/1DnzPVQ

Se till att göra er en bra vecka i snön!

Mvh
Jan

Terminen är igång

Nu är vi inne i terminen 2015. Första veckan började lite kortare för att man ska komma in i gängorna igen. Nu startar vi upp utvecklingssamtalen också. Det är viktigt att vi har dem tidigt för att vi ska kunna lägga upp en plan tillsammans med eleverna och vårdnadshavarna med mål för terminen. Det är också viktigt att det är elevens samtal, största delen av talutrymmet ska ges till eleven. Eleverna är väldigt kompetenta och vi ska träna dem att växa ytterligare och de ska tränas i att skapa mål att sikta mot.

2014 avslutades på absolut bästa sätt genom att vi höll budget. Välplanerat och nära mållinjen då vi landade på 600kkr kvar i kassan. Det kommer att ge oss än bättre förutsättningar för 2015 och vår väg till att påbörja sparandet av en egen fond för att kunna planera in större satsningar på verksamheten.

I förra veckan satt sitter elevhälsoteamet på uppstarten av en utbildning via Skolverket. Vi är en av 12 skolor i Stockholm som fått förmånen att delta i detta fördjupningsarbete. Elevhälsa är ett av benen i skolans verksamhet och därmed är det otroligt viktigt att den är start och stödjande för hela verksamheten. Det var väldigt intressant att lyssna till en rektor från Köping som hade hittat ett sätt för att förhindra hemmasittande. Jag tänkte på Positivet som är Norrmalms gemensamma arbete för att fånga in dem som blivit hemma. Det skiljer sig en hel del i problematiken runt eleverna för de olika insatserna, men det kanske kan kombineras och stärkas upp ytterligare.

Vi fick lite snö så här i terminsstarten, och precis som vanligt efter nyår finns det kvar smällare/fyrverkerier som några får för sig att de vill leka med. Vi hade bland annat ett tillfälle utanför skolgården där någon smällde smällare. Jag tycker att tilltaget är väldigt allvarligt och får jag information om deltagande från någon av våra elever så kommer jag att polisanmäla det för framkallande av fara. Det är en fara för alla runt om, förbipasserande och för den själv som avfyrar smällaren.

Jag vill göra lite reklam för sli.se. Den streamingtjänst som vi har via medioteket med massor av möjligheter till lärande. Den finns också som app och det är också möjligt för eleverna att få egna konton för att titta på film. http://sli.se/shareroot/Avc_Upload/4/uploads/Manual_sli_ELEVER.pdf Matteusskolan finns med kopplat till vår arkitektur http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=U100637-03 (Se opp: Skolor)

Staden satsar stort på kulturen under läsåret under parollen KUL14/15 http://www.kul1415.se/skola/om/ Det finns möjligheter att för klasser och grupper att ge ut en egen bok och få premier för att få in än mer kultur i skolan.

Jag vill påminna om att vi har öppet hus och information för blivande förskoleklass ,med start i aulan 18:30 den 4/2 och informationskväll för de som är intresserade att börja i åk 4-7 den 5/2 klockan 18:30. Vill också att ni kommer ihåg att Fotografiska, för alla medarbetare, är den 18/2 18:00.

Önskar er en bra vecka med goda samtal.

Mvh

Jan

Annonser